Kaag Wedstrijdzeilen – Kaagflits 05/02/21  –

Het jaar 2021, of in ieder geval de eerste helft daarvan, komt er toch wat anders uit te zien dan gehoopt.

We zitten nog midden in een lockdown en een maatregel die daarbij hoort, is het niet mogen organiseren van evenementen. Om deze reden geeft gemeente Teylingen ook voorlopig nog niet de vergunning af die we nodig hebben voor de wedstrijden. Zelfs wanneer we de sociale activiteiten achterwege zouden laten, kunnen we dus nog steeds niet in wedstrijdverband het water op.

Om deze reden heeft het bestuur besloten de wedstrijden tot ten minste 1 juni af te gelasten. De evenementen die komen te vervallen zijn het weekend voor de Laser Masters en Finnen, het internationaal Paasevenement, de Voorkaag, de wedstrijden voor de Marieholmklasse en het Pinksterevenement.

We houden jullie uiteraard op de hoogte over de wedstrijden na 1 juni.

Wat betreft zeilwedstrijden wordt het dus een erg ongezellig voorjaar op de Kaag, maar laten we hopen dat er tegen die tijd wel iets meer mag. Dan komen we elkaar vast tegen op de vereniging!

Hartelijke groet namens de zeilcommissie,
Marc Bergmeijer, Elly van Kampen, Tarley Krol, Herman van der Steen